System ERP – podstawowe wiadomości

Praktycznie każda większa organizacja, niezależnie od tego, czy jest to firma, urząd czy innego typu instytucja, jest wykorzystuje w swej pracy oprogramowanie erp, które jest znakomitym narzędziem wspomagającym zarządzanie na rozmaitych płaszczyznach, niekiedy istotnych dla ich sprawnego działania. Tak więc aplikacje te mogą obsługiwać procesy występujące w księgowości, finansach, kadrach i płacach, mogą trudnić się technicznym przygotowaniem produkcji oraz jej sterowaniem, logistyką, pełnym procesem sprzedaży oraz logistyką i zarządzaniem jakością.

komputery

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Wszystko to zależnie od od organizacji, w jakiej są wdrażane, jej specyfiki, stopnia skomplikowania procesów biznesowych, jakie w niej zachodzą i wielkości danej firmy czy instytucji. W firmach, w których przeprowadza się wiele operacji finansowych, na pewno duże znaczenie będą miały moduły związane z księgowością i finansami, z kolei w organizacjach zatrudniających dużą liczbę pracowników istotne znaczenie będą miały moduły usprawniające zarządzanie kadrami.

Wiele procesów w systemach zachodzi w sposób automatyczny, co pozwala oszczędzać czas, a co za tym idzie koszty działania firmy. Systemy ERP ułatwiają synchronizację przepływu danych między poszczególnymi działami w firmie i przez to ułatwiają i skracają proces (interesuje Cię adwokat z Wrocławia ? zobacz link w celu otrzymania szczegółów oferty) podejmowania decyzji. Są także w stanie zapewnić duży poziom bezpieczeństwa i ochronę danych wrażliwych dzięki temu, że wykorzystują nowoczesne, zaawansowane techniki nadawania uprawnień. Wdrażanie systemu ERP jest rzecz jasna wieloetapowym i złożonym procesem.

Dostawca systemu musi najpierw przeprowadzić odpowiednie badania w firmie, które ułatwią określenie obszarów, gdzie wdrożenie systemu przyniesie największe, spodziewane korzyści, a także zdefiniować parametry, za pomocą których będzie to mierzone. Z tego względu niemal każda implementacja jest inna i dostosowana do klienta. Kiedy za pomocą danych narzędzi chcemy osiągnąć postawione cele, następuje proces instalacji systemu, który powinien pogodzić i wykorzystać techniczne możliwości klienta, a często wiąże się też z inwestycją w nowy sprzęt.

Po instalacji mamy fazę testów, która powinna dać pewność prawidłowego funkcjonowania systemu. Zakończony proces implementacji z reguły nie kończy współpracy klienta z dostawcą. Najczęściej współpracują nadal i dostawca prowadzi opiekę nad funkcjonującym systemem, dostarcza do niego up-grady, nowe regulacje prawne itp.