Czym jest integracja sensoryczna? W jaki sposób się ją prowadzi?

Terapia integracji sensorycznej przyjmuje postać ukierunkowanej zabawy, w której dziecko chętnie uczestniczy oraz wie, iż może tworzyć zajęcia wspólnie z terapeutą. W czasie tego typu zajęć nie naucza się dziecka jakiś ściśle określonych umiejętności, najważniejszy cel terapii skupia się na poprawie integracji między zmysłami w układzie nerwowym. Dzięki tej metodzie terapeuta jest w stanie stymulować zmysły dziecka, jak i usprawnić tego typu sfery, jak motoryka duża albo koordynacja wzrokowo-ruchowa.

bawiące sie dzieci

Autor: Brisbane City Council
Źródło: http://www.flickr.com

Rolą takiej terapii jest danie dziecku, w czasie jego aktywności ruchowej, całkowicie kontrolowanej przez osobę koordynującą zajęcia ilości bodźców sensorycznych. Powoduje to w konsekwencji poprawę integracji bodźców, jakie dochodzą do dziecka jednocześnie z otoczenia, jak również z jego ciała. Osoba zawiadująca terapią przy używania odpowiednich technik jest w stanie wyeliminować oraz ograniczyć niepożądane bodźce obecne przy nadwrażliwościach sensorycznych. Może także dostarczyć silne bodźce, co jest niezbędne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.

Chcesz czytać więcej na ten sam temat? Żaden kłopot. Musisz wyłącznie wejść na poniższe hiperłącze do serwisu (http://www.copyline.pl/) i przelogujemy Cię na nową witrynę.

Nie istnieje jakiś schemat powtarzalnych zadań, ale stale poddaje się analizie sposób zachowania dziecka, przez co możemy dobrać i zmieniać ćwiczenia w ten sposób, by dziecko było w stanie odpowiadać na nie coraz bardziej zaawansowanymi reakcjami adaptacyjnymi. Terapia (patrz też: integracja sensoryczna kalisz) taka ma miejsce w miejscu specjalnie do tego przystosowanym. W terapii używany jest specjalistyczny sprzęt takiego rodzaju jak zawieszone platformy, hamaki czy trampoliny. Wykorzystuje się też różne materiały do stymulacji dotykowej, wzrokowej, zapachowej oraz smakowej. Terapeuta polegając na własnej wiedzy, jest w stanie dostosować stopień trudności zadań oraz ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka, a także obecnego samopoczucia.

Ćwiczenia tego rodzaju nie powinny być ani proste, ani zbyt trudne. Ciągłe balansowanie w ten sposób, poprawia organizację ośrodkowego układu nerwowego i jest w stanie wpływać na zmianę zachowań w sferze motorycznej jak również emocjonalnej. Takie coś poprawia funkcje językowe oraz poznawcze, a z pewnością przejawia się lepszą efektywnością uczenia się. Podczas takich zajęć postępy dzieci są monitorowane przez rozwiązywanie różnego rodzaju testów, jak również przez obserwację zmian zachowania. Każdy kto prowadzi taką terapię powinien być właściwie przygotowany, pomaga w tym integracja sensoryczna.