Każda, nawet najbardziej skomplikowana całość zaczyna się od szeregu podzespołów. Trzeba o tym pamiętać, bo każdy element jest niezwykle ważny

Każda nawet najbardziej dopasowana i całościowa rzecz, nie mogłaby istnieć pozbawiona odpowiednich podzespołów. To raczej oczywista kwestia, z której jednak nie każdy sobie zdaje sprawę. Widzi się jedność, a nie odpowiednie elementy. Jednak bez tych „drobnostek” samochód, czy pralka by nie istniała domów także by nie było. Całość to suma mniejszych całości, to samo można powiedzieć na temat naszego życia, jak i na temat naszego ciała. To że charakteryzujemy daną osobę charakterologiczne to dzięki temu, że dostrzegamy w niej w niej więcej cech.

elektronika

Autor: Michael Coghlan
Źródło: http://www.flickr.com
Niektóre te cechy stoją w sprzeczności ze sobą, są dodatnie i ujemne, ale to raczej logiczne, byśmy byli w stanie powiedzieć o człowieku, jako o całości. Nawet, gdy staramy się o pracę, to może w CV nie wpisujemy swoich słabych stron, ale już na rozmowie kwalifikacyjnej może takie pytanie padnie. Warto się przygotować do tego, bo szukanie wad na poczekaniu może być kłopotliwe.

Naprawdę, nie lubimy dostrzegać u siebie wad, bo mogą one nas przekreślić w oczach innych, a co więcej, nie lubimy sobie psuć humoru. My, jako ludzie mamy nieco bardziej skomplikowaną budowę, więc identycznie skomplikowane będą nasze cechy, nasza niejednoznaczność. Z rzeczami jest łatwiej, gdyż nie mówimy tu o uczuciach i emocjach, jak w przypadku ludzi czy zwierząt. Wiadomo, że można powiedzieć, że przywiązaliśmy się do jakiejś rzeczy, jak do drugiego człowieka, bardziej to jednak będzie definiowało nas niż konkretny przedmiot. A rzeczy i ich części składowe to inna bajka. Programatory, części zamienne, akcesoria, elementy zapasowe, to tylko część przykładów, jak może zdefiniować właśnie to, o czym

elektronika

Autor: Dave Ruske
Źródło: http://www.flickr.com

mowa –

Są to niezbędne elementy, aby mogła powstac większa całość, tak więc bardzo ważne jest, by istniały zawsze i zawsze był do nich dostęp. Co więcej, przez to, że wiele jest różnych części do wyboru, tak wielka jest ich różnorodność istotne jest również, aby umieć dobrać odpowiednie składowe do większego projektu. To tak jak z przepisem, musimy tak dobrać składniki, aby pasowało, aby powstało coś sensownego. Jeśli dobierzemy złe składowe to efekt na pewno nie zadowoli nas.